ஸலாத்துன் நாரியா நபி வழியா? – Audio/Video

வழங்குபவர்: முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி இடம்: ஹம்ஸா பின் அப்துல் முத்தலிப் (ரழி) பள்ளி வளாகம், அல்-ஜுபைல் நாள்: 24.03.2011 வெளியீடு: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

Read more

தடுக்கப்பட்டவை!

தொகுப்பு: அஷ்ஷைக் முஹம்மது ஸாலிஹ் அல்முனஜ்ஜித் மேற்பார்வை: அல்லாமா அஷ்ஷைக் அப்துல் அஜீஸ் பின் அப்துல்லாஹ் பின் பாஸ் தமிழில்: எம். முஜீபுர் ரஹ்மான் உமரீ 1) அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைத்தல்: அல்லாஹ் தடுத்துள்ளவைகளில் முதன்மையானது ஷிர்க் எனும் அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைக்கும் பெரும் பாவச் செயலாகும்.

Read more
1 37 38 39 40 41 96