அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்

| Home | English Page | Contact Us | RSS FEED |

தூய்மையான நாடும் மன்னிக்கும் இறைவனும்! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 810 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், தவ்பா  No Comments

இறை நன்மையே சிறந்தது! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 791 views பிரிவு: அஃலாக்-நற்பண்புகள், அகீதா-அடிப்படைகள், சொற்பொழிவுகள், திருக்குர்ஆன், வணக்க வழிபாடுகள்  No Comments

இஸ்லாமிய நட்புறவு! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 780 views பிரிவு: அஃலாக்-நற்பண்புகள், ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள்  No Comments

நபித்தோழர் உமர் (ரலி) அவர்களின் இறுதி நாட்கள்! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 1,652 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், வரலாறு  No Comments

வரலாற்று ஒளியில் தாபிஈன்கள் – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மத் மன்சூர் மதனீ
அழைப்பாளர் – தம்மாம், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு வழங்கும், 12வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

இடம்: தஃவா நிலையத்தின் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

நாள்: 09.04.2010 மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 814 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், வரலாறு  No Comments

இபாதத்தில் அலட்சியம் ஏன்? – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

வழங்குபவர்: மௌலவி K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி
அழைப்பாளர் – அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு வழங்கும், 12வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

இடம்: தஃவா நிலையத்தின் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

நாள்: 09.04.2010 மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 811 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், தக்வா - இறையச்சம், வணக்க வழிபாடுகள்  No Comments

வளரும் தலைமுறையினரும் கல்வியும்! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

வழங்குபவர்: மௌலவி M.J.M. ரிஸ்வான் மதனி (அபூ நாதா)

நிகழ்ச்சி: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு வழங்கும், 12வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

இடம்: தஃவா நிலையத்தின் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

நாள்: 09.04.2010 மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 743 views பிரிவு: அஃலாக்-நற்பண்புகள், ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள்  No Comments


AWSOM Powered