அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்

| Home | English Page | Contact Us | RSS FEED |

மரணத்தை நெருங்கியவர் – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 22nd September 2011

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-5

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப்

இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 854 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள்  No Comments

மரண வேதனை! – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 22nd September 2011

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-6

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப்

இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 868 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், தவ்பா, பெரும்பாவங்கள்  No Comments

ஹஜ் தொடர்பான, நபி (ஸல்) அவர்களின் ஃபத்வாக்கள் – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 22nd September 2011

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: சகோதரர் K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்:07.11.2010 (ஞாயிறு)

இடம்:இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 725 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், ஹஜ்  No Comments

துல்ஹஜ் மாத முதல் பத்து நாட்களின் வணக்கங்கள், சிறப்புகள் மற்றும் அதன் சட்டங்கள் – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 22nd September 2011

வழங்குபவர்: இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 11-11-2010

இடம்: இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 855 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள், ஹஜ்  No Comments

மரணித்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 22nd September 2011

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-8

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப்

இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 814 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள்  No Comments

கியாம நாள் எப்பொழுது? – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-14

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப்

இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 813 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, கேள்வி-பதில்கள் AV  No Comments

ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை-2011 – Audio/Video

எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை: on 21st September 2011

நாள் : 30-08-2011, ஈதுல்-ஃபித்ர் பெருநாள்

இடம் : அலி ஹஸன் அல்-மன்சூர் கேம்ப், சிஹாத், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை மேலும்… »

அச்செடு அச்செடு மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு 713 views பிரிவு: ஆடியோ/வீடியோ, சொற்பொழிவுகள்  No Comments


AWSOM Powered