ஹஜ், உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்-ஒரு நாள் விசேஷ நிகழ்ச்சி Part 1 of 3 – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ், உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்-ஒரு நாள் விசேஷ நிகழ்ச்சி

நாள் : 05-11-2010 at 9:00 AM to 6:00 PM

இடம் : தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 19.4 MB}

ஹஜ், உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்-1of3 from Suvanathendral on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...