ஹஜ் தொடர்பான, நபி (ஸல்) அவர்களின் ஃபத்வாக்கள் – Audio/Video

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

வழங்குபவர்: சகோதரர் K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்:07.11.2010 (ஞாயிறு)

இடம்:இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

ஹஜ் தொடர்பான, நபி (ஸல்) அவர்களின் ஃபத்வாக்கள் from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *