ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை-2011 – Audio/Video

நாள் : 30-08-2011, ஈதுல்-ஃபித்ர் பெருநாள்

இடம் : அலி ஹஸன் அல்-மன்சூர் கேம்ப், சிஹாத், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை

ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை-2011 from Suvanathendral on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *