தூய்மையான நாடும் மன்னிக்கும் இறைவனும்! – Audio/Video

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா

தூய்மையான நாடும் மன்னிக்கும் இறைவனும்! from Suvanathendral on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *