கியாமநாளின் அடையாளங்கள் (பாகம் 4) – Audio/Video

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-18

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப்

இடம்: மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமீன், கோட்டை, கோவை

கியாமநாளின் அடையாளங்கள் (பாகம் 4) from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *