ஒரு முஸ்லிம் எதிர் நோக்கும் நவீன பிரச்னைகள்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி மப்ஃஹும் பஹ்ஜி – ரியாத்

நிகழ்ச்சி: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு வழங்கும், 12வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

இடம்: தஃவா நிலையத்தின் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

நாள்: 09.04.2010

12வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – அல்-ஜுபைல் (3) from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *