ஸலாத்துன் நாரியா நபி வழியா? – Audio/Video

வழங்குபவர்: முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
இடம்: ஹம்ஸா பின் அப்துல் முத்தலிப் (ரழி) பள்ளி வளாகம், அல்-ஜுபைல்
நாள்: 24.03.2011
வெளியீடு: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

ஸலாத்துன் நாரியா நபிவழியா? from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *