ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள் : பாகம் 3 – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள் – நேரலை நிகழ்ச்சி

நாள் : 25-10-2010 at 8:15 PM to 9:15 PM

இடம் : IDGC, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.2 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 157 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *