இரவுத்தொழுகையின் சிறப்புகளும் அதை தொழும் முறைகளும்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

நாள் : 21-08-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா.

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 12.1 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 121 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

  • irfan

    மெளலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி உடைய e -mail adress ஐ தர முடியுமா please .நான் cyprus நாட்டிலிருந்து irfan .ஜசக்முல்லாஹ் ஹைரன் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *