தொழுகையில் இறையச்சம்! – Audio/Video

உரை : மௌலவி அலி அக்பர் உமரீ

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

நாள் : 07-05-2009

இடம் : அல்-கப்ஜி

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 16.78 MB}

வீடியோ : (Download) {WMV format – Size : 155.78 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *