இபாதத் என்றால் என்ன? – Audio/Video

உரை : மெளலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

நாள் : 19-02-2009

இடம் : அல்-கப்ஜி

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 11.86 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 123.6 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *