ஈமானில் உறுதி வேண்டும்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : அரைநாள் இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்

உரை : மௌலவி முஹம்மது நூஹ் மஹ்ழரி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தம்மாம், சவூதி அரேபியா.

நாள் : 25-12-2009

இடம் : கல்ஃப் கேம்ப், தம்மாம் துறைமுகம், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நடுவம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா.

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 11.3 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 118.2 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *