நாவடக்கம் பேணுவோம்! – Audio/Video

உரை : மௌலவி அஹமது இம்தியாஸ் மதனி

நிகழ்ச்சி : அருள்மறை குர்ஆன் விளக்கவுரை

நாள் : 12-02-2009

இடம் : இஸ்லாமிய நடுவத்தின் அரங்கம், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.68 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 166 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *