[Arabic Language Class-014] அரபி மொழிப் பாடம் اللغة العربية

அரபி மொழிப் பாடம் – தொடர் வகுப்பு [Arabic Language Class-014]

வழங்குபவர்:
மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 21-04-2017 (வெள்ளி)
இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *