நபி (ஸல்) அவர்களின் நற்பண்புகள் – Audio/Video

நாள் : 29-05-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அல்-கப்ஜி தஃவா சென்டர்

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *