பெண்கள் புருவ முடியை எடுக்கலாமா? – Audio

உரை : அஷ்ஷெய்ஹ் K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)
இடம் : அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா
நாள் : 27-02-2008
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்கப்ஜி தஃவா சென்டர்

ஆடியோ : Download

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *