குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில் அறிஞர்கள் யார்? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : இஸ்லாமிய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

நாள் : 06-11-2007

இடம் : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சொற்பொழிவு அரங்கம்

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 13.9 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 144 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *