இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் ஏன்? Audio/Video

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 1434ஹி

சிறப்புரை: அஷ்ஷைக்: அப்துல்வதூத் ஜிஃப்ரி (அழைப்பாளர் – இலங்கை)
இடம்: அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் – அல்-கோபர் சவூதி அரேபியா
நாள்: டிசம்பர் 06, 2012

ஒளி மற்றும் ஒலி அமைப்பு: மீரா சாஹிபு (நெல்லை-ஏர்வாடி)
ஒளிப்பதிவு: அல்-ஜுபைல் மாநகர அழைப்புப்பணி உதவியாளர்கள் குழுமம்

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *