நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்வும் வழிகாட்டுதலும் – Audio/Video

வழங்குபவர்: S.H.M. இஸ்மாயீல் ஸலஃபி (ஆசிரியர், உண்மை உதயம், மாதஇதழ்)

நாள்: 14-12-2012 வெள்ளி

இடம்: மனாமா ஃபாரூக் மஸ்ஜித், பஹ்ரைன்

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *