காலத்தை திட்டாதீர்கள் – Audio/Video

ஸஃபர் மாத சிறப்பு வகுப்பு
வழங்குபவர்: கே.எல்.எம். இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 23-12-2012
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், ஸனாயிய்யா, ஜித்தா

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *