முன்மாதிரி முஸ்லிம் குடும்பம் – Audio/Video

தஹ்ரான் தாஃவா நிலையம் (சிராஜ்) வழங்கும் 1433 சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி

நாள்: 23-07-2012
இடம்: தஹ்ரான் தாஃவா நிலையம் (சிராஜ்) -சவூதி அரேபியா

உரை: அஷ்ஷைக்: ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி – அழைப்பாளர், அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (KIC)

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *