ஆஷுரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி – Audio/Video

முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் நோன்பு மற்றும் ஆஷுரா தொடர்பான சட்டங்கள்

வழங்குபவர்: இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 09-12-2010 வியாழன்

இடம்: இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*