பள்ளிவாசலுக்கு சென்று குழந்தைகளுக்கு மந்திரிக்கலமா? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 30-04-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 1.15 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 12.0 MB}

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *