ஷஹாதா-வை முறிக்கும் காரியங்கள்!

அல்-ஜுபைல் 13வது ஒருநாள் மாநாடு

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ (அழைப்பாளர், ஜித்தா)

நாள்: 01-04-2011 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையப்பள்ளி வளாகம்

ஷஹாதா-வை முறிக்கும் காரியங்கள் from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *