கணவன் மனைவி கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி U.K. ஜமால் முஹம்மத் மதனீ
அழைப்பாளர், யான்பு இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், சவூதி அரேபியா

இடம்: ஹம்ஸா பின் அப்துல் முத்தலிப் (ரலி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

நாள்: 16.09.2010

கணவன் மனைவி கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *