மரண வேதனை! – Audio/Video

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-6 வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப் இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...
Read more

தூய்மையான நாடும் மன்னிக்கும் இறைவனும்! – Audio/Video

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011 நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...
Read more

உயிர் பறிக்கப்படுதல்! – Audio/Video

ரமளான் 2010 சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி (ஹிஜ்ரி – 1431) விடைபெறும் பயணம் தொடர்-7 வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை S. அய்யூப் இடம்: மஸ்ஜிதுத் தக்வா, குனியமுத்தூர், கோவை

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...
Read more